Poradentsví - start up

  • zakládání společnosti
  • mezinárodní předpisy
  • úřední postupy při zavádění produktů na trh
  • hledání kontaktů na výrobce, prodejce
  • certifikace výrobků